Dòng Nội dung
1
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long - 30 năm đổi mới / Vũ Văn Phúc, Phạm Việt Dũng, Nguyễn Minh Tuấn...
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
550tr. : bảng ; 24cm.
Gồm các bài viết nêu bật những vấn đề lý luận và thực tiễn về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long sau 30 năm đổi mới. Qua đó đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thông vùng đồng bằng sông Cửu Long
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Phát triển nông thôn Việt Nam từ bài học kinh nghiệm của phong trào Saemaul / Ngô Thị Phương Lan
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
176tr. : ảnh, sơ đồ ; 24cm.
Ngô Thị Phương Lan
Trình bày các vấn đề lý luận về phát triển nông thôn; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Việt Nam giai đoạn 2010-2020; giới thiệu phong trào Saemaul của Hàn Quốc; các chương trình phát triển tại các làng thí điểm Saemaul ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm của phong trào Saemaul cho phát triển nông thôn Việt Nam
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình phong trào saemaul của Hàn Quốc / Ngô Thị Phương Lan
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
182tr. : sơ đồ ; 24cm.
Ngô Thị Phương Lan
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam trong lịch sử / Phan Đại Doãn , Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên)
H. : Hồng Đức, 2020
290tr. ; 21cm.
Phan Đại Doãn
Những vấn đề chung về lịch sử quản lý nông thôn, cách nhình nhận, đánh giá về thiết chế chính trị xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay. Những kinh nghiệm cụ thể về quản lý nông thôn trong lịch sử Việt Nam dưới nhiều góc độ khác nhau: so sánh làng ấp Bắc Bộ với Nam Bộ, quản lý các làng bản miền rừng núi, làng công giáo
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Làng nghề trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới ở châu thổ sông Hồng : Nghiên cứu hai làng Dương Liễu và Đại Bái / Nguyễn Tuấn Anh
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
256tr. : Bảng biểu ; 21cm.
Nguyễn Tuấn Anh
Gồm những nghiên cứu về làng nghề trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới. Tổng quan về làng nghề chế biến nông sản Dương Liễu và làng nghề gò đúc đồng Đại Bái cùng quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới. Các vấn đề về quá trình phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp nhà ở dân cư, tạo việc làm, gia tăng thu nhập và bảo vệ môi trường, sức khoẻ dân cư, an ninh trật tự của làng nghề trong tiến trình xây dựng nông thôn mới
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)