Dòng Nội dung
1
2
3
Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non / Nguyễn Mạnh Tuấn, Phạm Thị Diệu Thuý
H. : Đại học Sư phạm, 2019
180tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trình bày cơ sở lý luận về đánh giá và đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non; giới thiệu một số phương pháp và công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non; sử dụng một số yếu tố thống kê trong đánh giá trẻ mầm non
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Dạy học phát triển năng lực môn khoa học tiểu học / Mai Sỹ Tuấn (Ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
H. : Đại học Sư phạm, 2018
124tr. : minh họa ; 24cm.
Mai Sỹ Tuấn
Một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của học sinh. Giới thiệu những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình Phát triển nông thôn Việt Nam từ bài học kinh nghiệm của phong trào Saemaul / Ngô Thị Phương Lan
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
176tr. : ảnh, sơ đồ ; 24cm.
Ngô Thị Phương Lan
Trình bày các vấn đề lý luận về phát triển nông thôn; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Việt Nam giai đoạn 2010-2020; giới thiệu phong trào Saemaul của Hàn Quốc; các chương trình phát triển tại các làng thí điểm Saemaul ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm của phong trào Saemaul cho phát triển nông thôn Việt Nam
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)