Dòng Nội dung
1
Các tỉnh uỷ ở Đồng bằng Sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay / Bùi Văn Nghiêm, Dương Trung Ý
H. : Lý luận Chính trị
258tr. : bảng ; 21cm.
Bùi Văn Nghiêm
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; đánh giá thực trạng, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2025
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long - 30 năm đổi mới / Vũ Văn Phúc, Phạm Việt Dũng, Nguyễn Minh Tuấn...
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
550tr. : bảng ; 24cm.
Gồm các bài viết nêu bật những vấn đề lý luận và thực tiễn về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long sau 30 năm đổi mới. Qua đó đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thông vùng đồng bằng sông Cửu Long
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Đầu tư phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu : Luận án Tiến sĩ kinh tế / Phạm Văn Ơn
Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, 2014
175tr. : bảng, biểu đồ ; 30cm.
Phạm Văn Ơn
(1)
4
Làng thanh niên lập nghiệp / Nguyễn Hương Mai ch.b.
H. : Nxb. Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2020
203tr. ; 21cm.
Nguyễn Hương Mai
Giới thiệu những tấm gương điển hình vượt khó vươn lên của làng thanh niên lập nghiệp dọc theo con đường Hồ Chí Minh cũng như sự thay da đổi thịt của những miền đất hoang sơ, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm có được trong thời gian qua của mô hình làng thanh niên lập nghiệp và hình ảnh thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện với Trường Sơn trong thơ và nhạc
(5)
5
Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp Nam Bộ qua tài liệu địa bạ triều Nguyễn - Nghiên cứu huyện Hà Châu - tỉnh Hà Tiên / Bùi Hoàng Tân
Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2019
163tr. : minh họa ; 24cm.
Bùi Hoàng Tân
Khái quát về vùng đất Hà Châu và quá trình khai phá trước thế kỷ XIX. Nghiên cứu tình hình sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện Hà Châu tỉnh Hà Tiên ở nửa đầu thế kỷ XIX
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)