Dòng Nội dung
1
Dạy học phát triển năng lực môn Khoa học tiểu học / Mai Sỹ Tuấn (ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
H. : Đại học Sư phạm, 2018
124tr. : minh họa ; 24cm.
Mai Sỹ Tuấn
Cung cấp một số vấn đề lý luận về dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu phương pháp và hướng dẫn dạy học các chủ điểm nhằm phát triển năng lực khoa học của học sinh. Giới thiệu những vấn đề về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Dạy học phát triển năng lực môn khoa học tiểu học / Mai Sỹ Tuấn (Ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
H. : Đại học Sư phạm, 2018
124tr. : minh họa ; 24cm.
Mai Sỹ Tuấn
Một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của học sinh. Giới thiệu những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Những ý tưởng khoa học công nghệ thời đại 4.0 / Trần Giang Sơn biên dịch
H. : Tri thức, 2020
303tr. ; 24cm.
Sách gồm có 4 phần: Phần 1 - Đứng trên mặt đất, ngước nhìn lên bầu trời sao; Phần 2 - Vẻ đẹp khoa học, vượt quá sự tưởng tượng của bạn; Phần 3: Mỗi người đều là nhà kiến tạo tương lai; Phần 4: Nhìn được xa như thế nào về quá khứ thì nhìn được xa như thế ấy đến tương lai
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)