Dòng Nội dung
1
Giáo trình Kiểm dịch thực vật đại cương / Hồ Thị Thu Giang, Hoàng Trung, Hà Thanh Hương
Đại học Nông nghiệp, 2016
192tr. : bảng, hình vẽ ; cm.
Hồ Thị Thu Giang
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Một số quá trình và thiết bị trong công nghệ dược phẩm : Giáo trình đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Đình Luyện (Ch.b.), Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Phúc Nghĩa
H. : Y học, 2023
183tr. : minh họa ; 27cm.
Nguyễn Đình Luyện
Trình bày cơ sở lý thuyết về quá trình, các thiết bị và nguyên lý hoạt động trong bào chế dược phẩm: Xay, nghiền, rây, trộn, lắng, lọc, ly tâm, cô đặc, kết tinh, sấy và tiệt khuẩn
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Bài giảng khuyến nông / Nguyễn Văn Long
Nông nghiệp, 2006
71tr. : minh họa ; cm.
Nguyễn Văn Long
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
4
Bài giảng thủy sản đại cương / Trương Khắc Hiếu
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2016
68tr. : minh họa ; cm.
Trương Khắc Hiếu
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
5