Dòng Nội dung
1
Chitin - chitosan từ phế liệu thủy sản và ứng dụng / Trang Sĩ Trung (c.b.), Trần Thị Luyến, Nguyễn Anh Tuấn...
H. : Nông nghiệp, 2018
112tr. : bảng ; 24cm.
Trang Sĩ Trung
Nội dung gồm 3 chương: giới thiệu về phế liệu thủy sản, chitin và chitosan ; Sản xuất chitin và chitosan từ phế liệu thủy sản ; Ứng dụng của chitin và chitosan
(3)
2
Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thủy sản / Trần Thị Thanh Hiền
Cần Thơ : Trường Đại học Cần Thơ, 2004
138tr. ; cm.
Trần Thị Thanh Hiền
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
3
Vi rút vi khuẩn gây bệnh trên gia cầm thuỷ cầm : = Viral, bacterial infectious diseases of poultry and waterfowl / Nguyễn Đức Hiền
Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022
950tr. : ảnh màu, bảng ; 24cm.
Nguyễn Đức Hiền
Trình bày phương pháp phòng chống 13 nhóm virus gây bệnh trong chăn nuôi gia cầm như herpesvirus, coronavirus, parvovirus...; 15 nhóm vi khuẩn gây bệnh như pasteurella, riemerella, clostridium... Hướng dẫn một số kỹ thuật cơ bản trong việc mổ khám để chẩn đoán bệnh tích trên gà và vịt
(2) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)