Dòng Nội dung
1
Dạy học phát triển năng lực môn Tự nhiên và Xã hội / Mai Sỹ Tuấn (ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
H. : Đại học Sư phạm, 2020
136tr. : minh họa ; 24cm.
Mai Sỹ Tuấn
Trình bày một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực, phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá năng lực môn Tự nhiên và Xã hội tiểu học
(3)
2
Giáo trình Cơ sở Tự nhiên và Xã hội / Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Tạ Đức Dũng, Đào Thị Hồng, Trần Thị Hà Giang
H. : Đại học Sư phạm, 2022
312tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Thị Thấn
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt / Võ Thị Thu Thủy, Phạm Thủy Tiên
H. : Xây dựng, 2018
252tr. ; 21cm.
Võ Thị Thu Thủy
Cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo về lĩnh vực trùng tu di tích nhà cổ, xây dựng các ngôi nhà thuần Việt cũng như tài liệu dành cho sinh viên các trường kiến trúc, mỹ thuật, văn hóa nghệ thuật… trong học tập. Nội dung nghiên cứu ứng xử với thiên nhiên trong phạm vi nhỏ nhất - khuôn viên cư trú gia đình người Việt (dân tộc Kinh) truyền thống, trên địa bàn nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng vùng duyên hải Trung bộ và đồng bằng Nam Bộ (không đề cập đến không gian ở và kiến trúc các dân tộc thiểu số). Về thời gian, chủ yếu xem xét nhà ở truyền thống hiện hữu từ nửa cuối cuối thế kỷ XIX, được xây dựng khoảng 100 năm. Đây là giai đoạn còn lưu giữ được khá nhiều kiến trúc nhà ở truyền thống của dân tộc, cũng là giai đoạn phản ánh sâu sắc cách thức ứng xử với thiên nhiên trong không gian cư trú.
(4)