Dòng Nội dung
1
Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học / Đỗ Xuân Thảo, Nguyễn Hữu Hợp
H. : Đại học Sư phạm, 2019
115tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Đỗ Xuân Thảo
Giới thiệu chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học theo các chủ đề: chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông quốc gia, những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, dạy học như là con đường cơ bản phát triển năng lực học sinh tiểu học, tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học
(3) (Lượt lưu thông:3) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Dạy học phát triển năng lực môn khoa học tiểu học / Mai Sỹ Tuấn (Ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
H. : Đại học Sư phạm, 2018
124tr. : minh họa ; 24cm.
Mai Sỹ Tuấn
Một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của học sinh. Giới thiệu những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học phổ thông / Đỗ Đức Thái (ch.b.), Đỗ Tiến Đạt, Phạm Xuân Chung...
H. : Đại học Sư phạm, 2020
208tr. : minh họa ; 24cm.
Đỗ Đức Thái
Trình bày một số vấn đề về dạy học môn Toán theo tiếp cận phát triển năng lực. Phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá trong dạy học môn Toán trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Việt theo chương trình giáo dục phổ thông mới / Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp
H. : Đại học Sư phạm, 2019
203tr. : minh họa ; 24cm.
Đỗ Ngọc Thống
Những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và chương trình phân môn Tiếng Việt ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Việt theo chương trình môn Ngữ văn mới
(3)
5
Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Đinh Thị Kim Thoa (Ch.b.), Bùi Ngọc Diệp, Lê Thái Hưng....
H. : Đại học Sư phạm, 2023
135tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Đinh Thị Kim Thoa
Trình bày những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiêp. Đánh giá kết quả giáo dục
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)