Dòng Nội dung
1
Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học phổ thông / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.), Đỗ Thu Hà...
H. : Đại học Sư phạm, 2020
227tr. : ảnh, bảng ; 24cm.
Đỗ Ngọc Thống
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực; phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong môn Ngữ văn Trung học phổ thông
(3)
2
Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học phổ thông / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.), Đỗ Thu Hà...
H. : Đại học Sư phạm, 2020
227tr. : ảnh, bảng ; 24cm.
Đỗ Ngọc Thống
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực; phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong môn Ngữ văn Trung học phổ thông
(3)
3
Dạy học phát triển năng lực môn toán trung học phổ thông / Đỗ Đức Thái (ch.b.), Đỗ Tiến Đạt, Phạm Xuân Chung
H. : Đại học Sư phạm, 2020
208tr. ; 24cm.
Đỗ Đức Thái
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá môn toán trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực
(3)
4
Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học phổ thông / Đỗ Đức Thái (ch.b.), Đỗ Tiến Đạt, Phạm Xuân Chung...
H. : Đại học Sư phạm, 2020
208tr. : minh họa ; 24cm.
Đỗ Đức Thái
Trình bày một số vấn đề về dạy học môn Toán theo tiếp cận phát triển năng lực. Phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá trong dạy học môn Toán trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực
(3)
5
Sổ tay hướng nghiệp dành cho học sinh trung học / Quang Thu Nguyệt
H. : Dân trí, 2022
193tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Quang Thu Nguyệt
Cung cấp những kiến thức về giáo dục hướng nghiệp và hoạt động thực hành bổ ích, nhằm nâng cao nhận thức và kĩ năng cho học sinh, hướng mục tiêu quan tâm đến phát triển cá nhân, khuyến khích tinh thần tự lực để học sinh có đủ khả năng tự ra quyết định học tập và nghề nghiệp, tự thực hiện những hành động liên quan đến hành trình phát triển của sự nghiệp chọn đời một cách sáng suốt, tự tin ứng phó trong cuộc sống luôn đòi hỏi và biến chuyển liên tục quanh mình
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)