Dòng Nội dung
1
2
Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học phổ thông / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.), Đỗ Thu Hà...
H. : Đại học Sư phạm, 2020
227tr. : ảnh, bảng ; 24cm.
Đỗ Ngọc Thống
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực; phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong môn Ngữ văn Trung học phổ thông
(3)
3
Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học phổ thông / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.), Đỗ Thu Hà...
H. : Đại học Sư phạm, 2020
227tr. : ảnh, bảng ; 24cm.
Đỗ Ngọc Thống
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực; phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong môn Ngữ văn Trung học phổ thông
(3)
4
Dạy học phát triển năng lực môn toán trung học phổ thông / Đỗ Đức Thái (ch.b.), Đỗ Tiến Đạt, Phạm Xuân Chung
H. : Đại học Sư phạm, 2020
208tr. ; 24cm.
Đỗ Đức Thái
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá môn toán trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực
(3)
5
Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học phổ thông / Đỗ Đức Thái (ch.b.), Đỗ Tiến Đạt, Phạm Xuân Chung...
H. : Đại học Sư phạm, 2020
208tr. : minh họa ; 24cm.
Đỗ Đức Thái
Trình bày một số vấn đề về dạy học môn Toán theo tiếp cận phát triển năng lực. Phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá trong dạy học môn Toán trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực
(3) (Lượt lưu thông:3) (0) (Lượt truy cập:0)