Dòng Nội dung
1
Dạy học phát triển năng lực môn Đạo đức / Đào Đức Doãn (ch.b.), Lưu Thị Thu Hà, Tiêu Thị Mỹ Hồng...
H. : Đại học Sư phạm, 2020
192tr. : minh họa ; 24cm.
Đào Đức Doãn
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá trong dạy học phát triển năng lực môn Đạo đức cấp tiểu học
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Dạy học phát triển năng lực môn Khoa học tiểu học / Mai Sỹ Tuấn (ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
H. : Đại học Sư phạm, 2018
124tr. : minh họa ; 24cm.
Mai Sỹ Tuấn
Cung cấp một số vấn đề lý luận về dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu phương pháp và hướng dẫn dạy học các chủ điểm nhằm phát triển năng lực khoa học của học sinh. Giới thiệu những vấn đề về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Dạy học phát triển năng lực môn khoa học tiểu học / Mai Sỹ Tuấn (Ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
H. : Đại học Sư phạm, 2018
124tr. : minh họa ; 24cm.
Mai Sỹ Tuấn
Một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của học sinh. Giới thiệu những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Dạy học phát triển năng lực môn Tiếng Việt tiểu học / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, Lê Phương Nga
H. : Đại học Sư phạm, 2020
216tr. : minh họa ; 24cm.
Đỗ Ngọc Thống
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá năng lực môn Tiếng Việt tiểu học
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Dạy học phát triển năng lực môn Toán tiểu học / Đỗ Đức Thái (ch.b.), Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh...
H. : Đại học Sư phạm, 2018
200tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Đỗ Đức Thái
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học môn toán theo tiếp cận phát triển năng lực. Trình bày các phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá trong dạy học môn toán tiểu học theo tiếp cận phát triển năng lực
(3) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)