Dòng Nội dung
1
Khảo sát mười giống lúa đặc sản (Oryza sativa L.) dùng làm nguyên liệu chế biến bánh mì không gluten : Sách chuyên khảo / B.s.: Lê Thị Kim Loan (ch.b.), Nguyễn Minh Thuỷ
H. : Công an nhân dân, 2022
320tr. : minh họa ; 21cm.
Lê Thị Kim Loan
Tổng quan về lúa và các chỉ tiêu năng lượng sản xuất, chất lượng; cung cấp cơ sở khoa học và thông tin hữu ích vào việc ứng dụng trong thực tiễn quy trình sản xuất bánh mì không gluten có giá trị dinh dưỡng và được người tiêu dùng đánh giá tốt
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
3
4
5