Dòng Nội dung
1
Khởi nghiệp 4.0 : Kinh doanh thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0 / Dorie Clark ; Kim Chi dịch
H. : Lao động ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2020
391tr. ; 21cm.
Clark, Dorie
Giới thiệu phương thức kinh doanh một cách thông minh trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 thông qua các bước: Xây dựng thương hiệu cá nhân; kinh doanh sinh lời bằng chuyên môn của bạn; mở rộng phạm vi và tầm ảnh hưởng trên mạng
(0)
2
Khởi nghiệp 4.0 : Kinh doanh thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0 / Dorie Clark ; Kim Chi dịch
H. : Lao động ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2020
391tr. ; 21cm.
Clark, Dorie
Giới thiệu phương thức kinh doanh một cách thông minh trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 thông qua các bước: Xây dựng thương hiệu cá nhân; kinh doanh sinh lời bằng chuyên môn của bạn; mở rộng phạm vi và tầm ảnh hưởng trên mạng
(1)
3
Nghề tay trái hái ra tiền : 27 ngày biến ý tưởng thành thu nhập / Chris Guillebeau ; Trịnh Ngọc Minh dịch
H. : Thanh niên ; Công ty Sách Alpha, 2019
363tr. ; 21cm.
Guillebeau, Chris
Hướng dẫn bạn từ việc đưa ra ý tưởng đến thực hiện công việc mới chỉ trong 27 ngày, cụ thể theo trình tự: Lập kho ý tưởng, lựa chọn ý tưởng tốt nhất, chuẩn bị tiến trình công việc đầu tiên, đưa ý tưởng đến đúng người, theo dõi tiến độ và quyết định những bước đi tiếp theo
(1) (Lượt lưu thông:3) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Nghề tay trái hái ra tiền : 27 ngày biến ý tưởng thành thu nhập / Chris Guillebeau ; Trịnh Ngọc Minh dịch
H. : Thanh niên ; Công ty Sách Alpha, 2019
363tr. ; 21cm.
Guillebeau, Chris
Hướng dẫn bạn từ việc đưa ra ý tưởng đến thực hiện công việc mới chỉ trong 27 ngày, cụ thể theo trình tự: Lập kho ý tưởng, lựa chọn ý tưởng tốt nhất, chuẩn bị tiến trình công việc đầu tiên, đưa ý tưởng đến đúng người, theo dõi tiến độ và quyết định những bước đi tiếp theo
(1)
5
Người truyền cảm hứng / Lê Thẩm Dương
H. : Sinh viên Việt Nam - Hoa học trò, 2018
197tr. : hình ảnh ; 20cm.
Lê Thẩm Dương
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)