Dòng Nội dung
1
Giáo trình động vật hại nông nghiệp : Dùng cho hệ Đại học / Nguyễn Văn Đĩnh
H. : Trường Đại học Nông nghiệp, 2005
104tr. ; cm.
Nguyễn Văn Đĩnh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
3
Phòng chống xói lở cống vùng đồng bằng sông Cửu Long : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Thắng (Ch.b.), Trần Minh Hiểu
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2022
82tr. : minh họa ; 27cm.
Nguyễn Ngọc Thắng
Trình bày các nguyên nhân gây xói lở bờ và đề xuất giải pháp xử lý đảm bảo hiệu quả, kinh tế, phù hợp với điều kiện tự nhiên và sự biến đổi của dòng chảy, nhằm hạn chế và giảm thiệt hại đối với các công trình xây dựng ven sông cũng như hạn chế thiệt hại về diện tích đất nông nghiệp của người dân.
(20) (Lượt lưu thông:3) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Bá Dương (tổng ch.b.), Đỗ Mạnh Hoà (ch.b.), Phạm Xuân Mát...
H. : Quân đội nhân dân, 2020
212tr. ; 21cm.
Nguyễn Bá Dương
Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam. Trình bày kết quả, kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra, yêu cầu và giải pháp phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam hiện nay
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực kinh tế : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Bá Dương (tổng ch.b.), Nguyễn Đức Độ (ch.b.), Lại Ngọc Hải...
H. : Quân đội nhân dân, 2020
200tr. ; 21cm.
Nguyễn Bá Dương
Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam. Đánh giá thực tiễn phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam. Yêu cầu và giải pháp phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam trong tình hình mới
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)