Dòng Nội dung
1
...A : Tiểu thuyết / Bùi Minh Vũ
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
163tr. ; 21cm.
Bùi Minh Vũ
(1)
2
3
3 người thầy vĩ đại : Câu chuyện đặc biệt về cách sống theo những gì mình mong muốn / Robin Sharma ; Nguyễn Xuân Hồng dịch
H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2019
330tr. ; 21cm.
Sharma, Robin
(1) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
4
30 năm văn xuôi An Giang / Hoàng Dương Thu Anh, Thiện Bằng, Nguyễn Bính Hồng Cầu...
An Giang : Văn nghệ An Giang, 2007
639tr. : hình ảnh ; 19cm.
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
86 năm - Thơ tuyển và những lời bình / Phạm Phú Thang
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
327tr. ; 21cm.
Phạm Phú Thang
(1)