Dòng Nội dung
1
Đào tạo giáo viên trở thành người chuyên nghiệp : Thiết kế nền tảng cho cải cách đào tạo giáo viên / Manabu Sato ; Nguyễn Quốc Vương dịch
H. : Dân trí, 2022
197tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Manabu Sato
Đưa ra các nguy cơ mà giáo viên ở hiện trường trường học đang trải nghiệm trong thực tế. Trình bày về con đường đào tạo giáo viên như một người chuyên nghiệp, thiết kế nền tảng cho chính sách giáo viên, cải cách đào tạo giáo viên thích hợp với thế kỷ 21
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)