Dòng Nội dung
1
Sổ tay hướng nghiệp dành cho học sinh trung học / Quang Thu Nguyệt
H. : Dân trí, 2022
193tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Quang Thu Nguyệt
Cung cấp những kiến thức về giáo dục hướng nghiệp và hoạt động thực hành bổ ích, nhằm nâng cao nhận thức và kĩ năng cho học sinh, hướng mục tiêu quan tâm đến phát triển cá nhân, khuyến khích tinh thần tự lực để học sinh có đủ khả năng tự ra quyết định học tập và nghề nghiệp, tự thực hiện những hành động liên quan đến hành trình phát triển của sự nghiệp chọn đời một cách sáng suốt, tự tin ứng phó trong cuộc sống luôn đòi hỏi và biến chuyển liên tục quanh mình
(2) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)