Dòng Nội dung
1
Ba thế hệ trí thức người Việt (1862 - 1954) : Nghiên cứu lịch sử xã hội / Trịnh Văn Thảo; Dịch giả: Lê Thị Kim Tân
H. : Tri thức; Tp. Hồ Chí Minh: Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2019
462tr. ; 24cm.
Trịnh Văn Thảo
Cuốn sách là một công trình rất công phu, nghiêm túc của GS. Trịnh Văn Thảo. Sách gồm có 5 chương: Tiểu sử và hành trình xã hội của ba thế hệ, khủng hoảng thế hệ kháng chiến, duy tân ở Việt Nam...
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
H. : Tài chính, 2021
400tr. : bảng ; 24cm.
Đề cập đến các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Dạy học phát triển năng lực môn Tự nhiên và Xã hội / Mai Sỹ Tuấn (ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
H. : Đại học Sư phạm, 2020
136tr. : minh họa ; 24cm.
Mai Sỹ Tuấn
Trình bày một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực, phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá năng lực môn Tự nhiên và Xã hội tiểu học
(3)
4
Giáo trình Cơ sở Tự nhiên và Xã hội / Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Tạ Đức Dũng, Đào Thị Hồng, Trần Thị Hà Giang
H. : Đại học Sư phạm, 2022
312tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Thị Thấn
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn / Nguyễn Thế Anh
H. : Hội nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019
349tr. ; 21cm.
Nguyễn Thế Anh
Trình bày về dân cư Việt Nam dưới các vua nhà Nguyễn; tổ chức xã hội; nông dân và các hoạt động nông nghiệp; các hoạt động công nghệ; các hoạt động thương mại; các vấn đề xã hội và các đề nghị cải cách
(3) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)