Dòng Nội dung
1
Ba thế hệ trí thức người Việt (1862 - 1954) : Nghiên cứu lịch sử xã hội / Trịnh Văn Thảo; Dịch giả: Lê Thị Kim Tân
H. : Tri thức; Tp. Hồ Chí Minh: Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2019
462tr. ; 24cm.
Trịnh Văn Thảo
Cuốn sách là một công trình rất công phu, nghiêm túc của GS. Trịnh Văn Thảo. Sách gồm có 5 chương: Tiểu sử và hành trình xã hội của ba thế hệ, khủng hoảng thế hệ kháng chiến, duy tân ở Việt Nam...
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Dạy học phát triển năng lực môn Tự nhiên và Xã hội / Mai Sỹ Tuấn (ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
H. : Đại học Sư phạm, 2020
136tr. : minh họa ; 24cm.
Mai Sỹ Tuấn
Trình bày một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực, phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá năng lực môn Tự nhiên và Xã hội tiểu học
(3)
3
Giáo trình Cơ sở Tự nhiên và Xã hội / Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Tạ Đức Dũng, Đào Thị Hồng, Trần Thị Hà Giang
H. : Đại học Sư phạm, 2022
312tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Thị Thấn
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn / Nguyễn Thế Anh
H. : Hội nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019
349tr. ; 21cm.
Nguyễn Thế Anh
Trình bày về dân cư Việt Nam dưới các vua nhà Nguyễn; tổ chức xã hội; nông dân và các hoạt động nông nghiệp; các hoạt động công nghệ; các hoạt động thương mại; các vấn đề xã hội và các đề nghị cải cách
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình tuyển chọn. Bùi Đình Phong Tập 2: Văn hoá - Đạo đức - Xã hội /
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
706tr. ; 24cm.
Bùi Đình Phong
Tập hợp các bài viết làm rõ những khía cạnh văn hoá cụ thể và vai trò của văn hoá trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Phân tích vai trò, phẩm chất và các biện pháp xây dựng đạo đức cách mạng, các lĩnh vực xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phân tích sự tha hoá quyền lực trong điều kiện Đảng cầm quyền và nêu biện pháp khắc phục...
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)