Dòng Nội dung
1
355 Câu hỏi đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai / Bích Phương (hệ thống)
H. : Lao động, 2022
391tr. : bảng ; 28cm.
Sách gồm các phần chính sau: Phần thứ nhất. HỎI - ĐÁP VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, KHUNG GIÁ ĐẤT, BẢNG GIÁ ĐẤT Phần thứ hai. HỎI - ĐÁP VỀ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Phần thứ ba. HỎI - ĐÁP VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Phần thứ tư. HỎI - ĐÁP VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Phần thứ năm. HỎI - ĐÁP VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT, PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Phần thứ sáu. CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Bình luận bộ luật hình sự năm 2015. Bình luận chuyên sâu / Đinh Văn Quế Ph.2, Các tội phạm. Chương XX: các tội phạm về ma túy :
H. : Thông tin và Truyền thông, 2020
459tr. ; 24cm.
Đinh Văn Quế
Bình luận chuyên sâu về các tội phạm trong phần thứ hai của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới trong việc áp dụng Bộ luật Hình sự khi xét xử các tội phạm về ma túy
(2) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 : Phần chung / Nguyễn Ngọc Hoà (ch.b.), Trịnh Quốc Toản, Lê Thị Sơn, Trần Văn Dũng
H. : Tư pháp, 2017
435tr. ; 24cm.
Nguyễn Ngọc Hoà
Giới thiệu nội dung Bộ luật hình sự và bình luận về các điều khoản cơ bản, hiệu lực, tội phạm, trường hợp loại trừ, truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, thời hiệu thi hành bản án, xoá án tích, quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội...
(3)
4
Bộ luật Lao động được Quốc Hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Khoá XIV - Các chính sách và quyền lợi của người lao động / Quý Lâm (Hệ thống)
H. : Lao động - Xã hội, 2020
390tr. : hình vẽ, bảng ; 28cm.
Trình bày nội dung Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua Kỳ họp thứ 8 khoá XIV, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021; chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương đối với công chức, viên chức và người lao động; chính sách trợ cấp, phụ cấp đặc thù, ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm đối với công chức, viên chức và người lao động...
(2) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động : Dành riêng cho người làm nhân sự và luật sư nội bộ trong doanh nghiệp / Nguyễn Hữu Phước
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Luật Phuoc & Partners, 2021
519tr. : bảng ; 23cm.
Nguyễn Hữu Phước
Gồm các câu hỏi đáp về quy định của pháp luật lao động Việt Nam: Hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, vệ sinh lao động, nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể, kỷ luật lao động...
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)