Sách tham khảo (Tất cả)
Sensitivity of Mangrove Ecosystem to Changing Climate / Abhijit Mitra [11-04-2024] (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)

Quản lý tổng hợp vùng ven bờ / Nguyễn Mộng [10-04-2024] (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)

Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hòa Đông (1975-2020) [10-04-2024] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát về vùng đất, con người xã Tân Hòa Đông (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang); quá trình Đảng bộ xã Tân Hòa Đông lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương trong những năm đầu đầy khó khăn, thách thức và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới (1975-2020)

Văn học Việt Nam (1900-1930) / Phong Lê (Ch.b.) [10-04-2024] (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Các giai đoạn phát triển của nền văn học Việt Nam. Nghiên cứu một số dòng văn học, thể loại văn học và một số tác phẩm của các nhà văn, thơ: Phan Bội Châu, Tản Đà, Nguyễn Ái Quốc...

Văn học Việt Nam (1930-1945). Hà Minh Đức (Ch.b.)Q.1 / [10-04-2024] (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Kỹ năng mềm : Soft skills / Hoàng Đức Bảo [09-04-2024] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu tổng quát về một số kỹ năng mềm cơ bản gồm: Thuyết trình, làm việc nhóm, thiết lập mục tiêu, quản lý thời gian, giao tiếp, tư duy sáng tạo để hoàn thiện bản thân, đạt được thành công trong công việc và cuộc sống