Giáo trình (Tất cả)
Vi rút vi khuẩn gây bệnh trên gia cầm thuỷ cầm : = Viral, bacterial infectious diseases of poultry and waterfowl / Nguyễn Đức Hiền [20-03-2023] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày phương pháp phòng chống 13 nhóm virus gây bệnh trong chăn nuôi gia cầm như herpesvirus, coronavirus, parvovirus...; 15 nhóm vi khuẩn gây bệnh như pasteurella, riemerella, clostridium... Hướng dẫn một số kỹ thuật cơ bản trong việc mổ khám để chẩn đoán bệnh tích trên gà và vịt

Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông [02-03-2023] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu nội dung Luật Giá ban hành năm 2012 và các văn bản hướng dẫn được xây dựng trên những nguyên tắc nền tảng là tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng lợi ích của Nhà nước; hỗ trợ khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; và sự phù hợp với nguyên tắc của nền kinh tế thị trường

Hệ thống cơ chế, chính sách tài chính mới thúc đẩy hoạt động tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập [01-03-2023] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu các văn bản quy định về: Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 [01-03-2023] (4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Hệ thống các văn bản pháp luật về đường lối chung và cụ thể trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 như: Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Khảo sát mười giống lúa đặc sản (Oryza sativa L.) dùng làm nguyên liệu chế biến bánh mì không gluten : Sách chuyên khảo / B.s.: Lê Thị Kim Loan (ch.b.), Nguyễn Minh Thuỷ [22-12-2022] (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tổng quan về lúa và các chỉ tiêu năng lượng sản xuất, chất lượng; cung cấp cơ sở khoa học và thông tin hữu ích vào việc ứng dụng trong thực tiễn quy trình sản xuất bánh mì không gluten có giá trị dinh dưỡng và được người tiêu dùng đánh giá tốt

Sổ tay hướng nghiệp dành cho học sinh trung học / Quang Thu Nguyệt [25-11-2022] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp những kiến thức về giáo dục hướng nghiệp và hoạt động thực hành bổ ích, nhằm nâng cao nhận thức và kĩ năng cho học sinh, hướng mục tiêu quan tâm đến phát triển cá nhân, khuyến khích tinh thần tự lực để học sinh có đủ khả năng tự ra quyết định học tập và nghề nghiệp, tự thực hiện những hành động liên quan đến hành trình phát triển của sự nghiệp chọn đời một cách sáng suốt, tự tin ứng phó trong cuộc sống luôn đòi hỏi và biến chuyển liên tục quanh mình

Đào tạo giáo viên trở thành người chuyên nghiệp : Thiết kế nền tảng cho cải cách đào tạo giáo viên / Manabu Sato ; Nguyễn Quốc Vương dịch [25-11-2022] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Đưa ra các nguy cơ mà giáo viên ở hiện trường trường học đang trải nghiệm trong thực tế. Trình bày về con đường đào tạo giáo viên như một người chuyên nghiệp, thiết kế nền tảng cho chính sách giáo viên, cải cách đào tạo giáo viên thích hợp với thế kỷ 21

Giáo trình sinh lí học trẻ em / Tạ Thuý Lan, Trần Thị Loan [25-11-2022] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày kiến thức cơ bản về sinh lí trẻ em qua nội dung: Vai trò, cấu tạo của máu và bạch huyết, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ bài tiết, trao đổi chất và năng lượng, hệ sinh dục, sinh lí nội tiết, sinh lí hệ vận động, hệ thần kinh, các cơ quan phân tích, sinh lí hoạt động thần kinh cấp cao