Sách tham khảo (Tất cả)
Theory and Practice of Socialism in Vietnam / Nguyen Phu Trong [28-11-2023] (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)

Lịch sử Đảng bộ xã Phú Mỹ (1975-2020) / Võ Văn Sơn [16-10-2023] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát về vùng đất, con người xã Phú Mỹ (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang); quá trình Đảng bộ xã Phú Mỹ lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương trong những năm đầu đầy khó khăn, thách thức và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới (1975-2020)

Muôn hồi nắng cũ : Thơ / Nguyễn Thanh Hải [16-10-2023] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp Nam Bộ qua tài liệu địa bạ triều Nguyễn - Nghiên cứu huyện Hà Châu - tỉnh Hà Tiên / Bùi Hoàng Tân [16-10-2023] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát về vùng đất Hà Châu và quá trình khai phá trước thế kỷ XIX. Nghiên cứu tình hình sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện Hà Châu tỉnh Hà Tiên ở nửa đầu thế kỷ XIX

Người gieo hạt đầy khát vọng : Cuốn sách để đời dùng để thay đổi mọi cuộc đời / Nhuận Đức [16-10-2023] (12) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tổng hợp, chia sẻ kiến thức của nhân loại, của các bậc vĩ nhân để lại và những trải nghiệm của tác giả về các quy luật của vũ trụ; quy luật phát triển tâm thức của con người; ý thức - tiền thức - siêu thức; đưa thông tin vào tiềm thức; kiến thức và hình ảnh về bộ não; tản mạn về ăn chay; phương pháp định thư giãn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni...