thông tin biểu ghi

DDC 398.2
Tác giả CN Tô Đình Tuấn
Nhan đề Nọc rắn : Truyện cổ M'nông / S.t., biên dịch: Tô Đình Tuấn, Y Tâm, Thị Mai
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 339tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa Dân tộc M'nông
Từ khóa Văn học dân gian
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002407
00000000nam#a2200000ui#4500
00123067
0022
004C4768DB7-6B6F-4700-830C-F820D87F6C97
005202012310844
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049842214
039|a20201231084407|bquyenntl|y20201229103529|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a398.2|bTO-T
100 |aTô Đình Tuấn
245 |aNọc rắn : |bTruyện cổ M'nông / |cS.t., biên dịch: Tô Đình Tuấn, Y Tâm, Thị Mai
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a339tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aDân tộc M'nông
653 |aVăn học dân gian
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002407
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002407thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002407 Kho Sách tham khảo 398.2 TO-T Sách tham khảo tiếng Việt 1