thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 005.8 Cus
    Nhan đề: Customer data + Privacy /

DDC 005.8
Nhan đề Customer data + Privacy / Leslie K. John, Maurice E. Stucke, Andrew Burt...
Thông tin xuất bản Boston, Mass. : Harvard Business Review Press ; London : McGraw-Hill [distributor], 2020
Mô tả vật lý xi,114 p. ; 21cm.
Tùng thư Harvard business review
Từ khóa Customer data
Từ khóa Privacy
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002113
00000000nam#a2200000ui#4500
00131484
0021
004F0E87D58-2C1C-4B38-8AD0-9FABE29FA094
005202211111401
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9781633699861
039|a20221111140108|bquyenntl|c20221102092522|dhoangnh|y20221102092439|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |aen
044 |aenk
082 |a005.8|bCus
245 |aCustomer data + Privacy / |cLeslie K. John, Maurice E. Stucke, Andrew Burt...
260 |aBoston, Mass. : |bHarvard Business Review Press ; London : McGraw-Hill [distributor], |c2020
300 |axi,114 p. ; |c21cm.
490 |aHarvard business review
653 |aCustomer data
653 |aPrivacy
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002113
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002113thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002113 Kho Sách giáo trình 005.8 Cus Sách giáo trình 1