thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 373.1 QU-N
    Nhan đề: Sổ tay hướng nghiệp dành cho học sinh trung học /

DDC 373.1
Tác giả CN Quang Thu Nguyệt
Nhan đề Sổ tay hướng nghiệp dành cho học sinh trung học / Quang Thu Nguyệt
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2022
Mô tả vật lý 193tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức về giáo dục hướng nghiệp và hoạt động thực hành bổ ích, nhằm nâng cao nhận thức và kĩ năng cho học sinh, hướng mục tiêu quan tâm đến phát triển cá nhân, khuyến khích tinh thần tự lực để học sinh có đủ khả năng tự ra quyết định học tập và nghề nghiệp, tự thực hiện những hành động liên quan đến hành trình phát triển của sự nghiệp chọn đời một cách sáng suốt, tự tin ứng phó trong cuộc sống luôn đòi hỏi và biến chuyển liên tục quanh mình
Từ khóa Trung học phổ thông
Từ khóa Giáo dục hướng nghiệp
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): 101002122-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00131490
0021
00484283994-8534-473F-95E1-15DDB5641AC0
005202211250954
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-356-383-2|c128000 VNĐ
039|a20221125095451|bhoangnh|y20221125090120|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a373.1|bQU-N
100 |aQuang Thu Nguyệt
245 |aSổ tay hướng nghiệp dành cho học sinh trung học / |cQuang Thu Nguyệt
260 |aH. : |bDân trí, |c2022
300 |a193tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm.
520 |aCung cấp những kiến thức về giáo dục hướng nghiệp và hoạt động thực hành bổ ích, nhằm nâng cao nhận thức và kĩ năng cho học sinh, hướng mục tiêu quan tâm đến phát triển cá nhân, khuyến khích tinh thần tự lực để học sinh có đủ khả năng tự ra quyết định học tập và nghề nghiệp, tự thực hiện những hành động liên quan đến hành trình phát triển của sự nghiệp chọn đời một cách sáng suốt, tự tin ứng phó trong cuộc sống luôn đòi hỏi và biến chuyển liên tục quanh mình
653 |aTrung học phổ thông
653 |aGiáo dục hướng nghiệp
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(2): 101002122-3
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002122thumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002122 Kho Sách giáo trình 373.1 QU-N Sách giáo trình 1 Hạn trả:29-09-2023
2 101002123 Kho Sách giáo trình 373.1 QU-N Sách giáo trình 2