thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 200 Sot
    Nhan đề: Sổ tay tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo /

DDC 200
Tác giả CN Trần Trung Việt
Nhan đề Sổ tay tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / Trần Trung Việt, Nguyễn Hồng Minh
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá dân tộc, 2023
Mô tả vật lý 199tr. : ảnh, bảng ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục Báo chí
Tóm tắt Trình bày tổng quan chung đối với công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; một số vấn đề cần quan tâm lưu ý, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền về tôn giáo, dân tộc
Từ khóa Dân tộc
Từ khóa Tôn giáo
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102005157-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00131660
0022
0046583B8F6-D02C-4F7C-B666-B979810A6ED3
005202303031452
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-70-3507-6
039|a20230303145252|bquyenntl|y20230302134957|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a200|bSot
100 |aTrần Trung Việt
245 |aSổ tay tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / |cTrần Trung Việt, Nguyễn Hồng Minh
260 |aH. : |bVăn hoá dân tộc, |c2023
300 |a199tr. : |bảnh, bảng ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục Báo chí
520 |aTrình bày tổng quan chung đối với công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; một số vấn đề cần quan tâm lưu ý, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền về tôn giáo, dân tộc
653 |aDân tộc
653 |aTôn giáo
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102005157-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005159thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005157 Kho Sách tham khảo 200 Sot Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005158 Kho Sách tham khảo 200 Sot Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005159 Kho Sách tham khảo 200 Sot Sách tham khảo tiếng Việt 3