thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 346 TR-N
    Nhan đề: Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tỉnh Bình Dương :

DDC 346
Tác giả CN Trần Thị Bình Nguyên
Nhan đề Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tỉnh Bình Dương : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Bình Nguyên; GVHD: Mai Thị Lan Phương
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 62tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Bình Dương
Từ khóa Công chứng
Từ khóa Phân chia di sản
Tác giả(bs) CN Mai Thị Lan Phương
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000800
00000000nam#a2200000ui#4500
00132162
0024
00408EE5D88-789B-4DCE-ADFB-A20CCE207A52
005202310240911
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231024091148|bquyenntl|y20231023102012|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a346|bTR-N
100 |aTrần Thị Bình Nguyên
245 |aCông chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tỉnh Bình Dương : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cTrần Thị Bình Nguyên; GVHD: Mai Thị Lan Phương
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a62tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aBình Dương
653 |aCông chứng
653 |aPhân chia di sản
700 |aMai Thị Lan Phương|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000800
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000800thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000800 Kho Luận Án – Luận Văn 346 TR-N Khóa Luận 1