thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 371.3 BA-Đ
    Nhan đề: Mở rộng phương pháp học :

DDC 371.3
Tác giả CN Bảo Đạt
Nhan đề Mở rộng phương pháp học : To learn with an open mind / Bảo Đạt
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 192tr. : tranh ảnh ; 20cm.
Từ khóa Thành công
Từ khóa Kỹ năng học tập
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): 102005003-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00131492
0022
00428E21827-7849-4E38-9F7C-70E79EECDFA6
005202211250957
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043772777|c70000 VNĐ
039|a20221125095719|bhoangnh|y20221125091430|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a371.3|bBA-Đ
100 |aBảo Đạt
245 |aMở rộng phương pháp học : |bTo learn with an open mind / |cBảo Đạt
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2022
300 |a192tr. : |btranh ảnh ; |c20cm.
653 |aThành công
653 |aKỹ năng học tập
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(2): 102005003-4
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005003thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005003 Kho Sách tham khảo 371.3 BA-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005004 Kho Sách tham khảo 371.3 BA-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 2