thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 630 PH-H
    Nhan đề: Ứng dụng vi sinh vật trong phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững /

DDC 630
Tác giả CN Phạm Thu Hằng
Nhan đề Ứng dụng vi sinh vật trong phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững / Phạm Thu Hằng, Nguyễn Viết Hiệp, Hà Việt Sơn
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 360tr. ; 21cm.
Từ khóa Ứng dụng
Từ khóa Nông nghiệp
Từ khóa Vi sinh vật
Tác giả(bs) CN Hà Việt Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Viết Hiệp
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(4): 101002136-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00131608
0021
00423F4ED3B-E109-44C7-95A5-AF18CF028ADD
005202303011451
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786049993756
039|a20230301145130|bquyenntl|y20230301082731|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a630|bPH-H
100 |aPhạm Thu Hằng
245 |aỨng dụng vi sinh vật trong phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững / |cPhạm Thu Hằng, Nguyễn Viết Hiệp, Hà Việt Sơn
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2022
300 |a360tr. ; |c21cm.
653 |aỨng dụng
653 |aNông nghiệp
653 |aVi sinh vật
700 |aHà Việt Sơn
700 |aNguyễn Viết Hiệp
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(4): 101002136-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002136thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002136 Kho Sách giáo trình 630 PH-H Sách giáo trình 1
2 101002137 Kho Sách giáo trình 630 PH-H Sách giáo trình 2
3 101002138 Kho Sách giáo trình 630 PH-H Sách giáo trình 3
4 101002139 Kho Sách giáo trình 630 PH-H Sách giáo trình 4