thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 343 Het
    Nhan đề: Hệ thống cơ chế, chính sách tài chính mới thúc đẩy hoạt động tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập

DDC 343
Nhan đề Hệ thống cơ chế, chính sách tài chính mới thúc đẩy hoạt động tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2022
Mô tả vật lý 159tr. : bảng ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt Giới thiệu các văn bản quy định về: Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Chính sách tài chính
Từ khóa Đơn vị sự nghiệp công lập
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): 101002144-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00131613
0021
0041E30C1AE-CA31-43CD-898A-DD8791D054EE
005202303031425
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-79-3450-8
039|a20230303142559|bquyenntl|y20230301144322|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a343|bHet
245 |aHệ thống cơ chế, chính sách tài chính mới thúc đẩy hoạt động tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập
260 |aH. : |bTài chính, |c2022
300 |a159tr. : |bbảng ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính
520 |aGiới thiệu các văn bản quy định về: Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
653 |aViệt Nam
653 |aChính sách tài chính
653 |aĐơn vị sự nghiệp công lập
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(2): 101002144-5
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002145thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002144 Kho Sách giáo trình 343 Het Sách giáo trình 1
2 101002145 Kho Sách giáo trình 343 Het Sách giáo trình 2