thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.4 NG-N
    Nhan đề: Microsoft Project 2010 và ứng dụng trong quản lý dự án xây dựng /

DDC 338.4
Tác giả CN Nguyễn Thị Hải Như
Nhan đề Microsoft Project 2010 và ứng dụng trong quản lý dự án xây dựng / Nguyễn Thị Hải Như
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 140tr. : ảnh, bảng ; 24cm.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản về phần mềm Microsoft project 2010 và ứng dụng của phần mềm này trong việc quản lý dự án xây dựng: thời gian, lịch làm việc của dự án, công việc, tài nguyên, chi phí, theo dõi, cập nhật và xem xét tình trạng của dự án, lọc dữ liệu và xuất các báo biểu
Từ khóa Ứng dụng
Từ khóa Quản lí dự án
Từ khóa Phần mềm Project
Từ khóa Xây dựng
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101002596-605
00000000nam#a2200000ui#4500
00132112
0021
004B23A49DF-201F-4ADE-B930-0E64BBA32226
005202310091044
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048200817|c67000 VNĐ
039|a20231009104416|bquyenntl|y20231004153010|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a338.4|bNG-N
100 |aNguyễn Thị Hải Như
245 |aMicrosoft Project 2010 và ứng dụng trong quản lý dự án xây dựng / |cNguyễn Thị Hải Như
250 |aTái bản
260 |aH. : |bXây dựng, |c2018
300 |a140tr. : |bảnh, bảng ; |c24cm.
520 |aCung cấp những kiến thức cơ bản về phần mềm Microsoft project 2010 và ứng dụng của phần mềm này trong việc quản lý dự án xây dựng: thời gian, lịch làm việc của dự án, công việc, tài nguyên, chi phí, theo dõi, cập nhật và xem xét tình trạng của dự án, lọc dữ liệu và xuất các báo biểu
653 |aỨng dụng
653 |a Quản lí dự án
653 |aPhần mềm Project
653|aXây dựng
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101002596-605
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002605thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002596 Kho Sách giáo trình 338.4 NG-N Sách giáo trình 1
2 101002597 Kho Sách giáo trình 338.4 NG-N Sách giáo trình 2
3 101002598 Kho Sách giáo trình 338.4 NG-N Sách giáo trình 3
4 101002599 Kho Sách giáo trình 338.4 NG-N Sách giáo trình 4
5 101002600 Kho Sách giáo trình 338.4 NG-N Sách giáo trình 5
6 101002601 Kho Sách giáo trình 338.4 NG-N Sách giáo trình 6
7 101002602 Kho Sách giáo trình 338.4 NG-N Sách giáo trình 7
8 101002603 Kho Sách giáo trình 338.4 NG-N Sách giáo trình 8
9 101002604 Kho Sách giáo trình 338.4 NG-N Sách giáo trình 9
10 101002605 Kho Sách giáo trình 338.4 NG-N Sách giáo trình 10