thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 576 GA-A
    Nhan đề: Microbiology for environmental scientists and engineers /

DDC 576
Tác giả CN Gaudy, Anthony F.
Nhan đề Microbiology for environmental scientists and engineers / Anthony F. Gaudy, Elizabeth T. Gaudy.
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, 1980
Mô tả vật lý 753p. ; cm.
Từ khóa Sanitary microbiology.
Từ khóa Water--Pollution.
Từ khóa Water--Pollution--Biological treatment.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00136426
0021
0049E0A7C6E-813E-4831-B2D3-FA9C1A3C1C23
005202405201054
008081223s1980 vm| vie
0091 0
039|y20240520105402|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |aen
044 |aenk
082 |a576|bGA-A
100 |aGaudy, Anthony F.
245 |aMicrobiology for environmental scientists and engineers / |cAnthony F. Gaudy, Elizabeth T. Gaudy.
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |c1980
300 |a753p. ; |ccm.
653 |aSanitary microbiology.
653 |aWater--Pollution.
653 |aWater--Pollution--Biological treatment.
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào