thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 352.8 ĐÔ-T
    Nhan đề: Cẩm nang quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean /

DDC 352.8
Tác giả CN Đồng Thị Thu Thủy
Nhan đề Cẩm nang quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean / Đồng Thị Thu Thủy
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2023
Mô tả vật lý 250tr. : bảng ; 21cm.
Từ khóa Hàng hóa
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Xuất xứ
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101002867-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00138475
0021
004033B9083-C206-43EF-B989-5A5663A6EEA0
005202406061000
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044810232
039|a20240606100038|bquyenntl|y20240604083658|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a352.8|bĐÔ-T
100 |aĐồng Thị Thu Thủy
245 |aCẩm nang quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean / |cĐồng Thị Thu Thủy
260 |aH. : |bCông thương, |c2023
300 |a250tr. : |bbảng ; |c21cm.
653 |aHàng hóa
653 |aViệt Nam
653 |aXuất xứ
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101002867-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002869thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002867 Kho Sách giáo trình 352.8 ĐÔ-T Sách giáo trình 1
2 101002868 Kho Sách giáo trình 352.8 ĐÔ-T Sách giáo trình 2
3 101002869 Kho Sách giáo trình 352.8 ĐÔ-T Sách giáo trình 3