thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 324.259 LÊ-L
    Nhan đề: Giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng :

DDC 324.259
Tác giả CN Lê Văn Lợi
Nhan đề Giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng : Sách chuyên khảo / Lê Văn Lợi (ch.b.), Đặng Quang Định, Vũ Văn Phúc, Hoàng Ngọc Hòa, ...
Thông tin xuất bản H. : Lý luận chính trị, 2023
Mô tả vật lý 362tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận trong việc xác định và thực hiện các đột phá chiến lược và việc xác định, thực trạng thực hiện các đột phá chiến lược trong các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng. Nêu quan điểm và đề xuất giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra
Từ khóa Đất nước
Từ khóa Nghị quyết
Từ khóa Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đặng Quang Định
Tác giả(bs) CN Vũ Văn Phúc
Tác giả(bs) CN Hoàng Ngọc Hòa
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005536
00000000nam#a2200000ui#4500
00138486
0022
0043DE2CEE6-08E2-4461-9082-98598CEA3BD8
005202406061013
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043663334
039|a20240606101358|bquyenntl|y20240604152645|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a324.259|bLÊ-L
100 |aLê Văn Lợi
245 |aGiải pháp thực hiện các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng : |bSách chuyên khảo / |cLê Văn Lợi (ch.b.), Đặng Quang Định, Vũ Văn Phúc, Hoàng Ngọc Hòa, ...
260 |aH. : |bLý luận chính trị, |c2023
300 |a362tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận trong việc xác định và thực hiện các đột phá chiến lược và việc xác định, thực trạng thực hiện các đột phá chiến lược trong các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng. Nêu quan điểm và đề xuất giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra
653 |aĐất nước
653 |aNghị quyết
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
700 |aĐặng Quang Định|eĐồng tác giả
700 |aVũ Văn Phúc|eĐồng tác giả
700 |aHoàng Ngọc Hòa|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005536
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005536thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005536 Kho Sách tham khảo 324.259 LÊ-L Sách tham khảo tiếng Việt 1