thông tin biểu ghi

DDC 959.7
Tác giả CN Hà Văn Tấn
Nhan đề Chùa Việt Nam / Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự, Phạm Ngọc Long
Lần xuất bản In lần thứ 5, có sữa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2013
Mô tả vật lý 537tr. : hình ảnh ; 26cm.
Từ khóa Lịch sử
Từ khóa Chùa
Từ khóa Việt Nam
Tác giả(bs) CN Phạm Ngọc Long
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Kự
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00138492
0022
0047CACF152-3CFF-4376-BFDE-89981778D849
005202406141449
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20240614144920|bquyenntl|y20240607160248|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bHA-T
100 |aHà Văn Tấn
245 |aChùa Việt Nam / |cHà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự, Phạm Ngọc Long
250 |aIn lần thứ 5, có sữa chữa bổ sung
260 |aH. : |bThế giới, |c2013
300 |a537tr. : |bhình ảnh ; |c26cm.
653 |aLịch sử
653 |aChùa
653 |aViệt Nam
700 |aPhạm Ngọc Long|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Văn Kự|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/chua viet nam_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào