thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 001.4 NG-T
    Nhan đề: Đi vào nghiên cứu khoa học /

DDC 001.4
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuấn
Nhan đề Đi vào nghiên cứu khoa học /Nguyễn Văn Tuấn
Lần xuất bản (Tái bản lần thứ tư có sửa chữa và bổ sung)
Thông tin xuất bản Tp. HCM :Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh,2015
Mô tả vật lý 366 tr ;19 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): KM037953-4
00000000naa a2200000 a 4500
00118761
0022
004LTGU160019076
008160810s2015 vm| vie
0091 0
039|y20160810145600|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a001.4|bNG-T
1001|aNguyễn Văn Tuấn
245|aĐi vào nghiên cứu khoa học /|cNguyễn Văn Tuấn
250|a(Tái bản lần thứ tư có sửa chữa và bổ sung)
260|aTp. HCM :|bTổng hợp thành phố Hồ Chí Minh,|c2015
300|a366 tr ;|c19 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(2): KM037953-4
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM037954 Kho Sách tham khảo 001.4 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 2
2 KM037953 Kho Sách tham khảo 001.4 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 1