thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 347 NG-T
    Nhan đề: Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển /

DDC 347
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuấn
Nhan đề Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển /Nguyễn Văn Tuấn
Thông tin xuất bản H. :Lao động,2019
Mô tả vật lý 510 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): KT007878-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00121382
0022
004LTGU190021697
005202012250851
008190828s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201225085156|bhaitt|y20190828194800|zlibol5
040 |aTGULIB
041 |avie
082 |a347|bNG-T
100 |aNguyễn Văn Tuấn
245 |aDịch vụ pháp lý ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển /|cNguyễn Văn Tuấn
260 |aH. :|bLao động,|c2019
300 |a510 tr ;|c24 cm
852 |a100|bKho Sách giáo trình|j(2): KT007878-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kinhte/kt007879thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KT007879 Kho Sách giáo trình 347 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 2
2 KT007878 Kho Sách giáo trình 347 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 1