thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 507 NG-T
    Nhan đề: Đi vào nghiên cứu khoa học /

DDC 507
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuấn
Nhan đề Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tuấn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ sáu
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 351tr. ; 19cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm có 4 phần: Phần 1 - Về khoa học và đạo đức khoa học; Phần 2: Về công bố quốc tế; Phần 3: Đánh giá khoa học.
Từ khóa Nghiên cứu khoa học
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102000887-8, 102001036
00000000nam#a2200000ui#4500
00122033
0022
004CAB7B983-E0D0-49A4-A082-E477D518AFDF
005202011241043
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045897492|c90000 VNĐ
039|a20201124104309|bquyenntl|c20201124092042|dphuongttk|y20201123095748|zphuongttk
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a507|bNG-T
100 |aNguyễn Văn Tuấn
245 |aĐi vào nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Văn Tuấn
250 |aTái bản lần thứ sáu
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2019
300 |a351tr. ; |c19cm.
520 |aCuốn sách gồm có 4 phần: Phần 1 - Về khoa học và đạo đức khoa học; Phần 2: Về công bố quốc tế; Phần 3: Đánh giá khoa học.
653 |aNghiên cứu khoa học
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102000887-8, 102001036
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/di vao nghien cuu khthumbimage.jpg
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102001036 Kho Sách tham khảo 507 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 3
2 102000887 Kho Sách tham khảo 507 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102000888 Kho Sách tham khảo 507 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 3