thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 604.2 TR-Q
    Nhan đề: Bài tập vẽ kĩ thuật cơ khí.

DDC 604.2
Tác giả CN Trần Hữu Quế
Nhan đề Bài tập vẽ kĩ thuật cơ khí. T.2 / Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 5
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2016
Mô tả vật lý 115tr. : minh họa ; 30cm.
Từ khóa Bài tập
Từ khóa Cơ khí
Từ khóa Vẽ kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101001319-28
00000000nam#a2200000ui#4500
00131377
0021
004CE9963D0-3C28-480E-8B15-93863DAC6598
005202211021421
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786040067890|c50000 VNĐ
039|a20221102142106|bhoangnh|y20221027100152|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a604.2|bTR-Q
100 |aTrần Hữu Quế
245 |aBài tập vẽ kĩ thuật cơ khí. |nT.2 / |cTrần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
250 |aTái bản lần thứ 5
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2016
300 |a115tr. : |bminh họa ; |c30cm.
653 |aBài tập
653 |aCơ khí
653 |aVẽ kỹ thuật
700 |aNguyễn Văn Tuấn
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101001319-28
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101001319thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001319 Kho Sách giáo trình 604.2 TR-Q Sách giáo trình 1
2 101001320 Kho Sách giáo trình 604.2 TR-Q Sách giáo trình 2
3 101001321 Kho Sách giáo trình 604.2 TR-Q Sách giáo trình 3
4 101001322 Kho Sách giáo trình 604.2 TR-Q Sách giáo trình 4
5 101001323 Kho Sách giáo trình 604.2 TR-Q Sách giáo trình 5
6 101001324 Kho Sách giáo trình 604.2 TR-Q Sách giáo trình 6
7 101001325 Kho Sách giáo trình 604.2 TR-Q Sách giáo trình 7
8 101001326 Kho Sách giáo trình 604.2 TR-Q Sách giáo trình 8
9 101001327 Kho Sách giáo trình 604.2 TR-Q Sách giáo trình 9
10 101001328 Kho Sách giáo trình 604.2 TR-Q Sách giáo trình 10