thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 390 NG-T
    Nhan đề: Tri thức dân gian của người Việt ở miền núi /

DDC 390
Tác giả CN Nguyễn Phương Thảo
Nhan đề Tri thức dân gian của người Việt ở miền núi / Nguyễn Phương Thảo
Thông tin xuất bản H. : Mỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý 198tr. : ảnh, bảng ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Nghiên cứu làm rõ cơ sở và những biểu hiện cụ thể về sự thích ứng của các nhóm cư dân Việt từ đồng bằng chuyển cư lên các huyện vùng thấp của tỉnh Hà Giang; tác động của sự thích ứng đó với sự phát triển của người Việt và các tộc người thiểu số, cũng như đến mối quan hệ giữa người Việt với các tộc người thiểu số trên địa bàn
Từ khóa Miền núi
Từ khóa Tri thức dân gian
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002723
00000000nam#a2200000ui#4500
00124381
0022
00412130D93-0B5E-406E-B417-7AF7B6403DC1
005202101070855
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786047867011
039|a20210107085541|bquyenntl|y20210106095108|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a390|bNG-T
100 |aNguyễn Phương Thảo
245 |aTri thức dân gian của người Việt ở miền núi / |cNguyễn Phương Thảo
260 |aH. : |bMỹ thuật, |c2017
300 |a198tr. : |bảnh, bảng ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aNghiên cứu làm rõ cơ sở và những biểu hiện cụ thể về sự thích ứng của các nhóm cư dân Việt từ đồng bằng chuyển cư lên các huyện vùng thấp của tỉnh Hà Giang; tác động của sự thích ứng đó với sự phát triển của người Việt và các tộc người thiểu số, cũng như đến mối quan hệ giữa người Việt với các tộc người thiểu số trên địa bàn
653 |aMiền núi
653 |aTri thức dân gian
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002723
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002723thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002723 Kho Sách tham khảo 390 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 1