thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 305.8 VU-G
    Nhan đề: Tri thức bản địa của người Thái ở miền núi Thanh Hoá /

DDC 305.8
Tác giả CN Vũ Trường Giang
Nhan đề Tri thức bản địa của người Thái ở miền núi Thanh Hoá / Vũ Trường Giang
Thông tin xuất bản H. : Sân khấu, 2018
Mô tả vật lý 371tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt Vài nét về địa bàn, tộc người Thái ở Thanh Hoá. Tri thức bản địa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tri thức bản địa trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Tri thức bản địa trong tổ chức và quản lý xã hội
Thuật ngữ chủ đề Dân tộc Thái
Từ khóa Tri thức
Từ khóa Miền núi
Từ khóa Thanh Hoá
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002746
00000000nam#a2200000ui#4500
00124404
0022
0045260715A-FC6C-463B-8CF0-ED464ACE29E7
005202101070839
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049071331
039|a20210107083916|bquyenntl|y20210106110904|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a305.8|bVU-G
100 |aVũ Trường Giang
245 |aTri thức bản địa của người Thái ở miền núi Thanh Hoá / |cVũ Trường Giang
260 |aH. : |bSân khấu, |c2018
300 |a371tr. : |bbảng, sơ đồ ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
520 |aVài nét về địa bàn, tộc người Thái ở Thanh Hoá. Tri thức bản địa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tri thức bản địa trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Tri thức bản địa trong tổ chức và quản lý xã hội
650 |aDân tộc Thái
653 |aTri thức
653 |aMiền núi
653 |aThanh Hoá
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002746
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002746thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002746 Kho Sách tham khảo 305.8 VU-G Sách tham khảo tiếng Việt 1