thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 779 PH-T
    Nhan đề: Phong cảnh và con người miền núi với nghệ sỹ nhiếp ảnh Phạm Trường Thi :

DDC 779
Tác giả CN Phạm Trường Thi
Nhan đề Phong cảnh và con người miền núi với nghệ sỹ nhiếp ảnh Phạm Trường Thi : Sách ảnh / Phạm Trường Thi
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 239tr. : ảnh màu ; 15x21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh, chân dung con người, cảnh sinh hoạt, lao động sản xuất và lễ hội ở vùng núi Việt Nam
Từ khóa Miền núi
Từ khóa Nhiếp ảnh
Từ khóa Dân tộc thiểu số
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004331
00000000nam#a2200000ui#4500
00130318
0022
0043886EE9F-985F-489F-A040-0071FD0734BF
005202206090921
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-319-125-7
039|a20220609092147|bquyenntl|y20220530110155|zHOANGNH
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a779|bPH-T
100 |aPhạm Trường Thi
245 |aPhong cảnh và con người miền núi với nghệ sỹ nhiếp ảnh Phạm Trường Thi : |bSách ảnh / |cPhạm Trường Thi
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a239tr. : |bảnh màu ; |c15x21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aGiới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh, chân dung con người, cảnh sinh hoạt, lao động sản xuất và lễ hội ở vùng núi Việt Nam
653 |aMiền núi
653 |aNhiếp ảnh
653 |aDân tộc thiểu số
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004331
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004331thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004331 Kho Sách tham khảo 779 PH-T Sách tham khảo tiếng Việt 1