thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 770 LE-P
    Nhan đề: Nhiếp ảnh - Phê bình và tiểu luận /

DDC 770
Tác giả CN Lê Phức
Nhan đề Nhiếp ảnh - Phê bình và tiểu luận / Lê Phức
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
Mô tả vật lý 577tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu quá trình lịch sử phát triển của nhiếp ảnh Việt Nam trong đời sống văn hoá văn nghệ dân tộc. Nhiếp ảnh Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và trong con mắt các nhà báo
Từ khóa Nhiếp ảnh
Từ khóa Phê bình
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002419
00000000nam#a2200000ui#4500
00123079
0022
004906A2106-C72D-4B77-9B0E-A2BAC214B0E2
005202012310836
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049721328
039|a20201231083656|bquyenntl|c20201231083626|dquyenntl|y20201229111204|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a770|bLE-P
100 |aLê Phức
245 |aNhiếp ảnh - Phê bình và tiểu luận / |cLê Phức
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2018
300 |a577tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aGiới thiệu quá trình lịch sử phát triển của nhiếp ảnh Việt Nam trong đời sống văn hoá văn nghệ dân tộc. Nhiếp ảnh Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và trong con mắt các nhà báo
653 |aNhiếp ảnh
653 |aPhê bình
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002419
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002418thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002419 Kho Sách tham khảo 770 LE-P Sách tham khảo tiếng Việt 1