thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 779 PH-T
    Nhan đề: Lãng du cùng Phạm Công Thắng :

DDC 779
Tác giả CN Phạm Công Thắng
Nhan đề Lãng du cùng Phạm Công Thắng : Nhiếp ảnh / Phạm Công Thắng
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 173tr. : ảnh màu ; 15x21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả được chia thành 8 chủ đề: Hà Nội, Vẻ đẹp Việt, Mảnh hồn làng, Mắt trong veo, Nắng rẻo cao, Khoảnh khắc, Nếp thời gian, Bạn thiên nhiên
Từ khóa Nhiếp ảnh
Từ khóa Tác phẩm
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004332
00000000nam#a2200000ui#4500
00130319
0022
004D00829BD-B821-4ECD-A565-F1523FC69317
005202206090922
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-306-405-6
039|a20220609092220|bquyenntl|y20220530110426|zHOANGNH
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a779|bPH-T
100 |aPhạm Công Thắng
245 |aLãng du cùng Phạm Công Thắng : |bNhiếp ảnh / |cPhạm Công Thắng
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a173tr. : |bảnh màu ; |c15x21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aGiới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả được chia thành 8 chủ đề: Hà Nội, Vẻ đẹp Việt, Mảnh hồn làng, Mắt trong veo, Nắng rẻo cao, Khoảnh khắc, Nếp thời gian, Bạn thiên nhiên
653 |aNhiếp ảnh
653 |aTác phẩm
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004332
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004332thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004332 Kho Sách tham khảo 779 PH-T Sách tham khảo tiếng Việt 1