thông tin biểu ghi

DDC 779
Tác giả CN Lê Va
Nhan đề Bờ xưa : Sách ảnh / Lê Va
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 163tr. : tranh ảnh ; 21x22cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống, con người vùng cao Việt Nam
Từ khóa Nhiếp ảnh
Từ khóa Tác phẩm
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004336
00000000nam#a2200000ui#4500
00130323
0022
004CDE3F7EF-C220-4E94-8FEA-6FEF25DEC585
005202206090925
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043191233
039|a20220609092523|bquyenntl|y20220530134946|zHOANGNH
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a779|bLE-V
100 |aLê Va
245 |aBờ xưa : |bSách ảnh / |cLê Va
260 |aH. : |bNxb. Hội nhà văn, |c2020
300 |a163tr. : |btranh ảnh ; |c21x22cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aGiới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống, con người vùng cao Việt Nam
653 |aNhiếp ảnh
653 |aTác phẩm
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004336
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004336thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004336 Kho Sách tham khảo 779 LE-V Sách tham khảo tiếng Việt 1