thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 770 BU-B
    Nhan đề: Hòa bình và những vùng đất quê hương Việt Nam :

DDC 770
Tác giả CN Bùi Thanh Bình
Nhan đề Hòa bình và những vùng đất quê hương Việt Nam : Nhiếp ảnh / Bùi Thanh Bình
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá dân tộc, 2020
Mô tả vật lý 179tr. : minh họa ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Tập hợp những hình ành về hòa bình - quê hương, đất nước - con người các vùng miền quê hương Việt Nam
Từ khóa Nhiếp ảnh
Từ khóa Văn hóa dân gian
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005354
00000000nam#a2200000ui#4500
00133176
0022
00430C2D58F-83E5-424A-A36D-C28093ABA3FE
005202312190929
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043064070
039|a20231219092935|bquyenntl|y20231211103523|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a770|bBU-B
100 |aBùi Thanh Bình
245 |aHòa bình và những vùng đất quê hương Việt Nam : |bNhiếp ảnh / |cBùi Thanh Bình
260 |aH. : |bVăn hoá dân tộc, |c2020
300 |a179tr. : |bminh họa ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aTập hợp những hình ành về hòa bình - quê hương, đất nước - con người các vùng miền quê hương Việt Nam
653 |aNhiếp ảnh
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005354
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005354thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005354 Kho Sách tham khảo 770 BU-B Sách tham khảo tiếng Việt 1