thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398.2 Hai
    Nhan đề: Hái trộm lá nhuộm của Chil, Chơ Vợ Bôp :

DDC 398.2
Nhan đề Hái trộm lá nhuộm của Chil, Chơ Vợ Bôp : Sử thi M'Nông / Điểu Klưt (hát kể), Điểu Kâu (biên dịch), Trương Bi - Vũ Dũng (s.t., giới thiệu)
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 647tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa Dân tộc M'Nông
Từ khóa Sử thi
Từ khóa Văn hóa dân gian
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002604
00000000nam#a2200000ui#4500
00123264
0022
0046769C44F-F8D4-48A9-B215-196B050C399C
005202101061504
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043060300
039|a20210106150411|bquyenntl|y20210105085054|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a398.2|bHai
245 |aHái trộm lá nhuộm của Chil, Chơ Vợ Bôp : |bSử thi M'Nông / |cĐiểu Klưt (hát kể), Điểu Kâu (biên dịch), Trương Bi - Vũ Dũng (s.t., giới thiệu)
260 |aH. : |bNxb. Hội nhà văn, |c2020
300 |a647tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aDân tộc M'Nông
653 |aSử thi
653 |aVăn hóa dân gian
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002604
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002604thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002604 Kho Sách tham khảo 398.2 Hai Sách tham khảo tiếng Việt 1