thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398.2 BU-V
    Nhan đề: Những câu chuyện thú vị :

DDC 398.2
Tác giả CN Bùi Minh Vũ
Nhan đề Những câu chuyện thú vị : Truyện cổ M'nông / Bùi Minh Vũ s.t., b.s.
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 459tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian
Từ khóa Truyện cổ
Từ khóa Dân tộc M'nông
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003007
00000000nam#a2200000ui#4500
00125572
0022
004DDD368B0-6BCE-46AD-A880-EC5DFE421EC8
005202101141004
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049950032
039|a20210114100451|bquyenntl|y20210114083659|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a398.2|bBU-V
100 |aBùi Minh Vũ
245 |aNhững câu chuyện thú vị : |bTruyện cổ M'nông / |cBùi Minh Vũ s.t., b.s.
260 |aH. : |bNxb. Hội nhà văn, |c2020
300 |a459tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
650 |aVăn học dân gian
653 |aTruyện cổ
653 |aDân tộc M'nông
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003007
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003007thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003007 Kho Sách tham khảo 398.2 BU-V Sách tham khảo tiếng Việt 1