thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398.2 TR-B
    Nhan đề: Bon Tiăng cứu Bing, Jông, Djăn, Dje :

DDC 398.2
Tác giả CN Trương Bi
Nhan đề Bon Tiăng cứu Bing, Jông, Djăn, Dje : Ot ndrong M' nông / Trương Bi, Vũ Dũng (tuyển chọn, giới thiệu)
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022
Mô tả vật lý 343tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam
Từ khóa Dân tộc M'Nông
Từ khóa Sử thi
Từ khóa Văn học dân gian
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005141
00000000nam#a2200000ui#4500
00131641
0022
0047947D50E-94C9-4DE3-BE21-46F5DF3D9496
005202303031445
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043836547
039|a20230303144507|bquyenntl|y20230302103402|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a398.2|bTR-B
100 |aTrương Bi
245 |aBon Tiăng cứu Bing, Jông, Djăn, Dje : |bOt ndrong M' nông / |cTrương Bi, Vũ Dũng (tuyển chọn, giới thiệu)
260 |aH. : |bNxb. Hội nhà văn, |c2022
300 |a343tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam
653 |aDân tộc M'Nông
653 |aSử thi
653 |aVăn học dân gian
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005141
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005141thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005141 Kho Sách tham khảo 398.2 TR-B Sách tham khảo tiếng Việt 1