thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398.2 TR-B
    Nhan đề: Tiăng bán tượng gỗ :

DDC 398.2
Tác giả CN Trương Bi
Nhan đề Tiăng bán tượng gỗ : Ot ndrong M'nông / Trương Bi, Vũ Dũng (Tuyển chọn, giới thiệu)
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022
Mô tả vật lý 447tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam
Từ khóa Dân tộc M'nông
Từ khóa Văn học dân gian
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005154
00000000nam#a2200000ui#4500
00131657
0022
004B128F978-8883-4B83-86B9-96857A108D48
005202303031451
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043834840
039|a20230303145126|bquyenntl|y20230302133759|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a398.2|bTR-B
100 |aTrương Bi
245 |aTiăng bán tượng gỗ : |bOt ndrong M'nông / |cTrương Bi, Vũ Dũng (Tuyển chọn, giới thiệu)
260 |aH. : |bNxb. Hội nhà văn, |c2022
300 |a447tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam
653 |aDân tộc M'nông
653 |aVăn học dân gian
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005154
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005154thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005154 Kho Sách tham khảo 398.2 TR-B Sách tham khảo tiếng Việt 1