thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.8 ĐA-D
    Nhan đề: Dạy học phát triển năng lực môn Đạo đức /

DDC 372.8
Tác giả CN Đào Đức Doãn
Nhan đề Dạy học phát triển năng lực môn Đạo đức / Đào Đức Doãn (ch.b.), Lưu Thị Thu Hà, Tiêu Thị Mỹ Hồng...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2020
Mô tả vật lý 192tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá trong dạy học phát triển năng lực môn Đạo đức cấp tiểu học
Từ khóa Phương pháp giảng dạy
Từ khóa Đạo đức
Từ khóa Tiểu học
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000259-61
00000000nam#a2200000ui#4500
00122201
0021
00495585847-2C85-4FBF-9365-ADFA09177BAC
005202011261456
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045441558|c75000 VNĐ
039|a20201126145611|bquyenntl|y20201126102324|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bĐA-D
100 |aĐào Đức Doãn
245 |aDạy học phát triển năng lực môn Đạo đức / |cĐào Đức Doãn (ch.b.), Lưu Thị Thu Hà, Tiêu Thị Mỹ Hồng...
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2020
300 |a192tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá trong dạy học phát triển năng lực môn Đạo đức cấp tiểu học
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aĐạo đức
653 |aTiểu học
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000259-61
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000261thumbimage.jpg
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000259 Kho Sách giáo trình 372.8 ĐA-D Sách giáo trình 1
2 101000260 Kho Sách giáo trình 372.8 ĐA-D Sách giáo trình 2
3 101000261 Kho Sách giáo trình 372.8 ĐA-D Sách giáo trình 3